• Nyheder

  Støt folkeoplysningen om at integrationen går godt - køb min nye bog: Integration - her går godt godt

   

 • The Blog

  Seneste blog-indlæg

  Af cand.polit. Hjarn v. Zernichow Borberg, ekstern lektor og forfatter Flertallet af nydanskere ...
 • Om mig

  broken image

  Hjarn

  Jeg er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Jeg er fortsat tilknyttet Økonomisk Institut, idet jeg er ekstern lektor i Samfundsbeskrivelse.

  Derudover er jeg partner i Portfolio Planner ApS, som har udviklet et supersmart softwareprodukt, som kan optimere større organisationers og virksomheds fremdrift og ressourcer i projekter. Ved siden af dette er jeg seniorrådgiver og partner i videns- og konsulenthuset Cphfacilitation. Jeg hjælper kommuner og statslige organisationer med procesoptimering og brugerfokus. Endelig skriver jeg også fagbøger og debatbøger samt underviser på nogle af KEA 's kurser.

 • Bøger

  Støt folkeoplysningen om, at integrationen går det godt. Køb bogen på https://www.djoef-forlag.dk/book-info/integration-her-gar-det-godt

  broken image

  Integration - her går det godt

  Det går godt med integrationen i Danmark, selvom man ofte i den offentlige debat hører det modsatte.

   

  Gennem brug af fakta slår bogen flere myter ihjel, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse. Fokus er på udviklingen gennem de seneste ca. 20 år på en række områder: abort, boligområder, demokrati, fødsler, identitet, religion og samliv.

   

  Samfundsøkonomisk udgør Ikke-vestlige personer ikke noget stort problem, og beskæftigelsesfrekvensen er bedre end sit rygte. Problemet er måske mere forvaltningskulturen end den udskældte prygelknabegruppe af indvandrerkvinder med flygtningebaggrund, som med Folketingets blåstempling har modtaget kontanthjælp.

   

  Integrationen af efterkommerne går nogle steder så godt, at man ikke kan se succesen for bare af rollemodeller. Undtagelserne er de kriminelle, og dem som ikke får sig en uddannelse.

   

  Danmark har sine udfordringer med sårbare befolkningsgrupper, men op mod ca. 85 pct. er af dansk oprindelse, selvom man ud fra debatten skulle tro, at det er de ikke-vestlige personer, som er hovedproblemet. Bogen viser, at det er langtfra tilfældet.

   

  Almindeligvis siger man, at sejren har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst, men hvor bliver fædrene af? Hvornår begynder diskussionen om, hvem som har æren for, at integrationen går godt?

   

  https://www.djoef-forlag.dk/book-info/integration-her-gar-det-godt

  broken image

  EU et overblik

  Lægger sig indholdsmæssigt mellem de kortfattede temasider om EU og den tungere faglitteratur. For bogen giver også en dybere indsigt f.eks. i kapitlet om ØMU'en, hvor man blandt andet kan læse, at ØMU'en var en del af Romtraktaten i 1957, at Sverige ikke har et forbehold for eurosamarbejdet, og at flere ikke EU-lande benytter sig af euro i den daglige handel.

  Bogen egner sig ikke blot til gymnasiale og videregående uddannelser, når EU introduceres, men også som baggrundsviden i samfundsdebatten, hvor der er behov for samme grundlag at diskutere ud fra. Endelig er den fortrinlig som opslagsbog for praktikere, der vil have et hurtigt overblik over EU.

  "En fortrinlig grundbog, der beskriver de væsentlige fakta om EU's traktatlige grundlag. Bogen giver en introduktion til de centrale institutioner og beslutningsfora i EU og den udvikling de har undergået siden etableringen. Velegnet til undervisningsbrug". DBC lektørudtalelse

  broken image

  Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi

  Globaliseringen af dansk økonomi fremgår tydeligt af analyserne og illustrationerne i Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi. På en og samme tid har Danmark indtaget verdenen og verdenen Danmarksiden 1990. Danmark eksporterer til over 200 lande, og Danmark har i dag en eksport, der udgør mere end 50 pct. af landets bruttonationalprodukt (BNP). Importen viser en tilsvarende udvikling. Danmark er fortsat konkurrencedygtig på mange parametre, men har samtidigt haft et betydeligt tab af konkurrenceevne. Handlen med værdipapirer er næsten tidoblet siden 1990 og udgør nu næsten fem gange så meget som BNP. Danske virksomheder opkøber og opretter virksomheder i udlandet som aldrig før. Det giver en stor formueindkomst, som bl.a. betyder, at bruttonationalindkomsten siden 2005 er højere end bruttonationalproduktet. Tilsvarende har der været overskud på betalingsbalancens løbende poster år efter år, udlandsgælden er blevet til en nettoformue samtidig med, at bruttogælden til udlandet aldrig har været højere. At beskrive og forstå dansk økonomis virkemåde uden hensyntagen til de udenrigsøkonomiske og handelspolitiske forhold er ikke muligt.

  Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi behandler disse emner på en overskuelig og sammenhængende måde, herunder gives der en oversigt over den udenrigsøkonomiske udvikling siden 1990. I to særskilte kapitler gives læseren en dybere indsigt i dansk og europæisk handelspolitik – to sider af samme sag – samt i det så ofte anvendte begreb konkurrenceevne. Bogen sigter primært på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler, samt i samfundsfag på gymnasier og handelsskoler.

  broken image

  NYDANSK - Er nydanskere og danskerne virkelig så forskellige?

  NYDANSK - Er nydanskere og danskerne virkelig så forskellige? Ny bog udkommer 12. maj 2016.

  Bogen giver med 13 forskellige temaer et godt overblik og indblik i flertallet af nydanskernes hverdagsliv sammenlignet med danskernes. Bogens fokus er på flertallet af nydanskere frem for det typiske fokus i en stor del af debatten i aviserne og på de sociale medier, der som oftest tager udgangspunkt i beskrivelser af nogle - ofte ret små minoritetsgrupper - blandt nydanskerne.

  Tilsvarende adskiller bogen sig også ved både at være bredtfavnende i valg af temaer og samtidigt fokuseret på, hvor nydanskere og danskere ligner hinanden. De illustrative grafer og pædagogiske beskrivelser vil gøre debatten mere oplyst, når vi diskuterer forskelle og ligheder mellem nydanskere og danskere.

 • Kurser

  Se cphfacilitation.dk

 • Foredrag

  Foredrag om forandringsledelse og procesoptimering med udgangspunkt i det virkelige arbejdsliv og dermed hvordan det kommer til at leve i en virksomhed.

   

  Foredrag om integration og indvandring med udgangspunkt i fakta om nydanskernes flertal, hvor en stor del af den offentlige debat som oftest tager udgangspunkt i beskrivelser af nydanskernes mindretal.

  Eksempelvis kriminaliteten, hvor fokus oftest er på at sammenligne de ca. 1 pct. kriminelle danskere med de ca. 2 pct. kriminelle nydanskere frem for at sammenligne de 99 pct. ikke-kriminelle danskere med de ditto 98 pct. ikke-kriminelle nydanskere. Jeg sætter statistikkerne på hovedet – og vender spørgsmålene rundt.

 • Samarbejder med

  Herunder finder du et udvalg af mine samarbejdspartnere.

  broken image

  Cphfacilitation

  Konsulentnetværk

  Konsulentnetværket Cphfacilitation er en sammenslutning af flere selvstændige konsulenter med forskellige af baggrunde og erfaringer. Hver konsulent repræsenterer en komplementær faglighed, og hver konsulent er en del af et stærkt fagmiljø med både danske og internationale relationer til lignende fag- og innovationsmiljøer. Vi samarbejder, når det giver mening, og når vores forskellige kompetencer kan komplimentere hinanden på den bedst mulige måde. P.t. arbejdes der bl.a. med følgende projekter: 1.Deleøkonomi, potentialer for bæredygtig vækst, Region Hovedstaden; 2.Den sikre, sunde og lærende byggeplads, Rambøll og Københavns Kommune mfl.; 3.Folkeskolen. Vores. Hele livet. Skolelederforeningen; 4.Forbedring, innovation, kerneopgaveudvikling og samskabelse (FIKS), Kalundborg Kommune;

  5.Fremtidens intelligente energi og ressourcesystem, sparring til procesdesign, facilitering og aktionslæring, Region Hovedstaden og Agenda 2; 6.Nordisk Netværk af lærende byer, Espoo, Finland, UNESCO

  Projekt, program og procesledelse, Kalundborg Kommune.

  Jeg deltager særligt i FIKS-programmet i Kalundborg Kommune.

  broken image

  Multivers

  Multivers er et akademisk forlag

  Et af forlagets hovedområder er: Multivers Fagbøger som dækker et bredt spekter af emner – filosofi, religion, samfundsforhold, historie, kunst, sprog, teater m.m. Målet er at gøre de akademiske emner tilgængelige og sætte dem til debat. Jeg er bl.a. forfatter til bogen "EU - Et overblik". 

  broken image

  Djøf Forlag

  Djøf Forlag består bl.a. Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S og Handelshøjskolens Forlag

  Forlaget udgiver lærebøger til de længere og kortere videregående uddannelser, lovkommentarer, håndbøger og debatskabende bøger samt fagtidsskrifter inden for jura, økonomi, samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Jeg er bl.a. forfatter til bogen "Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi, som er udgivet på Djøf Forlag.

  broken image

  Djøf

  Djøf Efteruddannelse

  Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Djøf har over 88.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Djøf Efteruddannelse er en af flere afdelinger i Djøf. Jeg samarbejder med Djøf Efteruddannelse om bl.a. virksomhedsrettede kurser i procesoptimering og produktionsplanlægning samt mesterlære for nye embedsmænd.

  broken image

  Korrekturkonsulenten.dk

  Certificeret korrekturlæser og engageret webarbejder

  Mirjam Jelgren har virksomheden Korrekturkonsulenten.dk. Hun har mange års erfaring med og interesse for dansk sprog, korrektur og webarbejde, og mener, at korrekt sprog udstråler seriøsitet og respekt. Korrekturkonsulentens vision og formål er at bidrage til korrekte tekster i det offentlige rum og i skriftligt materiale generelt samt at hjælpe virksomheder til at styrke deres profil ved optimering af informationer og tekster på deres hjemmesider. Mirjam Jelgren arbejder for både virksomheder og privatpersoner. Hun har bl.a. læst korrektur og kommenteret på min bog: "EU - et overblik".

  broken image

  Bagomenergi.dk

  Blog om energi 

  På bagomenergi.dk's hjemmeside finder du viden om de forskellige energiformer og problemstillinger, der er i forhold til energipolitikken – ofte med en økonomisk vinkel og formidlet på en både tilgængelig og seriøs måde.

  Bagomenergi.dk er uafhængig af økonomiske interesser, og der ligger heller ikke en målsætning om en bestemt energipolitik bag.

  Bagom Energi er startet af Helle Goth, cand. polit og journalist som har en baggrund bl.a. fra Økonomisk Ugebrev.

  broken image

  Portfolio Planner

  Et unikt softwareprodukt 

  Portfolio Planner ApS har udviklet et supersmart softwareprodukt, som kan optimere større organisationers og virksomheds fremdrift og ressourcer i projekter.

 • Kontakt

  Du kan komme i kontakt med mig på følgende måder:

  broken image

  hzb@hzb.dk

  broken image

  https://www.linkedin.com

  broken image

  https://www.facebook.com/Nydansk

 • Kunder

  Nedenfor fremgår udvalgte tidligere og nuværende kunder

  broken image

  Københavns politi

  Lean og forbedringskultur

  broken image

  Center for undervisningsmidler UCSJ

  Forandringsledelse

  broken image

  Civilstyrelsen

  Lean og forbedringskultur

  broken image

  Familiestyrelsen

  Lean og forbedringskultur

  broken image

  Kalundborg Kommune

  Lean og forbedringskultur i samarbejde med UCSJ og cphfacilitation

  broken image

  Københavns Brandvæsen

  Lean og forbedringskultur

  broken image

  Center for videreuddannelse UCSJ

  Lean, digitalisering og forbedringskultur